Majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Sopimuskausi

1.4.2010–31.3.2013

Koko sopimus irtisanottavissa kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen päättymään

 • 31.3.2011
 • 31.3.2012

Palkkaratkaisu

 • Taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 %
 • palkkoja korotetaan lisäksi
  o 1.4.2011 (sovitaan 28.2.2011 mennessä)
  o 1.4.2012 (sovitaan 29.2.2012 mennessä)
 • II-kalleusluokan kuntaluokitus päivitetään 1.5.2010 II-kalleusluokka poistetaan asteittain korottamalla II-kalleusluokan taulukkopalkkoja
  o 1.10.2010 I-kalleusluokan ja II-kalleusluokan tuolloin voimassa olevien palkkojen välisestä erotuksesta lisätään II-kalleusluokan palkkoihin 30 %
  o 1.10.2011 I-kalleusluokan ja II-kalleusluokan tuolloin voimassa olevien palkkojen välisestä erotuksesta lisätään II-kalleusluokan palkkoihin 50 %
  o 1.10.2012 II-kalleusluokka nostetaan tuolloiseen I-kalleusluokan palkkoihin

Majoitus- ja ravitsemisalan ja huoltamotyöntekijöiden ja -myyjien palkat 1.5.2010 alkaen MaRa_palkkataulukot
 

Keskeiset tekstimuutokset

Voimaantulo

 • muutokset työehtosopimukseen ja luottamusmiessopimukseen sekä sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta ja yhteistoimintasopimus voimaan 1.6.2010

Työehtosopimuksen nimi ja soveltamisala

 • uusi nimi
  • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät
  • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esimiehet
 • soveltamisalaan lisätty esimerkkiluettelo

Osa-aikatyöntekijän työaika

 • lisättiin olemassa oleva mahdollisuus sopia kolmiviikkoisjakson vähimmäistyöajasta
  • mikäli tunnit eivät toteudu kolmiviikkoisjaksossa, työnantaja on velvollinen korvaamaan saamatta jääneet tunnit
 • parannettiin keskimääräistä vähimmäistyöaika –järjestelmää
  • poistettiin tuntien uudelleen sopimisesta ”huomioidaan tulevat työn tarjoamisen edellytykset”
  • mikäli tunnit eivät toteudu tarkastelujakson aikana, työnantaja on velvollinen korvaamaan saamatta jääneet tunnit

Vapaapäivien välinen aika

 • lisätty mahdollisuus tapauskohtaisesti työntekijän aloitteesta poiketa 7 päivän enimmäisajasta

JP-päiväjärjestelmä

 • lisättiin JP-vapaan ansainnassa työvuoroon rinnastettavaksi
  • lomaltapaluurahavapaa
  • kolmiviikkoisjakson sisällä siirretty X-vapaa
  • JP-vapaa

Kahvitauot

 • vähintään 4 tunnin työpäivässä vähintään yksi kahvitauko
  • jollei voida työn järjestelyihin liittyvästä syystä antaa, työntekijällä oikeus nauttia virvokkeita työn lomassa

Palkkanimikkeistö

 • lisätty
  • palkkaryhmään 2. keilahallityöntekijä, leirintäaluetyöntekijä
  • palkkaryhmiin 2. ja 4. huolto- ja liikenneasematyöntekijä
  • palkkaryhmään 3. leipuri
  • palkkaryhmään 4. vapaa-ajanohjaaja
  • esimiesten työehtosopimuksen palkkaryhmään 4. hallipäällikkö
 • siirretty palkkaryhmään 5. fysioterapeutti
 • poistettu hieronta- ja aromaterapeutti, reikihoitaja, keilaradanhoitaja, ratamestari

Sairastuminen

 • sairaudesta ilmoitettava henkilökohtaisesti
  • jos laiminlyö ilmoittamisvelvollisuuden tahallaan, alkaa palkanmaksuvelvollisuus ilmoittamisesta
    

Sairaan lapsen hoitaminen

 • selvitysvelvollisuus koskee ainoastaan lapsen kanssa samassa taloudessa asuvien esteellisyyttä
 • hyväksyttäväksi esteeksi hoitaa lasta lisätty
  • asepalvelus
  • naisten vapaaehtoinen asepalvelus
  • siviilipalvelus
  • pakolliset reservin harjoitukset ja siviilipalveluksen pakolliset täydennyspalvelukset
 • esteellisyydestä annettava pyynnöstä selvitys

Palkanmaksu

 • palkka maksetaan edelleen kaksi kertaa kuukaudessa, mutta määritetty palkanmaksukaudet (1.-15. ja 16.–31.) ja palkanmaksuajankohta (viimeistään 10. kalenteripäivä palkanmaksukauden päättymisestä)
 • voidaan maksaa kerran kuukaudessa, palkanmaksukausi kalenterikuukausi ja palkanmaksuajankohta viimeistään 10. päivä seuraavaa kuuta
  • vakiintunut käytäntö
  • monialayritys
  • tes 35 §:n nojalla tehdyn sopimuksen mukaisesti
 • loppupalkan maksaminen viimeistään 10. kalenteripäivä työsuhteen päättymisestä, ei voida sopia huonommin toisin
 • liitot laativat 30.6.2010 mennessä ohjeistuksen menettelyistä palkanmaksukäytäntöjen muuttamisessa
 • mahdolliset muutokset saadaan ottaa käyttöön aikaisintaan 1.1.2011

Työvuoron vähimmäispituus

 • täsmennetty kirjausta

Vuosiloman työaikaa lyhentävä vaikutus

 • kolmiviikkoisjaksoja tarkastellaan erikseen, vaikka loma ulottuisikin useamman kolmiviikkoisjakson ajalle
 • työaikaa lyhentävät myös loman sisälle maanantai-perjantai-päiville sijoittuvat kirkolliset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä jouluaatto ja juhannusaatto
  • jos loman sisälle jää em. päivä/päiviä, ei työntekijälle enää voi jäädä tästä syystä vuosiloman ajalta sisään tehtäviä tunteja

Perehdyttäminen työturvallisuusasioihin

 • työnantajan tulee perehdyttää työntekijä työn turvallisiin ja terveellisiin suoritustapoihin, työpaikan työterveyshuollon sisältöön, työpaikan sairauspoissaolokäytäntöihin, mahdollisiin työturvallisuusriskeihin sekä työsuojeluorganisaatioon

Väkivallan ehkäisy

 • kirjaus väkivallan ehkäisystä ja jälkihoidosta

Luottamushenkilöiden asema

 • työsuojelun yhteistoimintasopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen uudistaminen
  • parannuksia mm. työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturvaan ja ajankäyttöön
 • työsuojeluvaltuutetun korvaus samalle tasolle luottamusmieskorvauksen kanssa, nousu käytännössä n. 40 %
 • parannuksia luottamushenkilöiden tiedottamisoikeuteen, kokoontumisoikeuteen ja liittojen väliseen neuvotteluvelvollisuuteen luottamushenkilön työsuhteen päättämistilanteissa