Ammattiosasto

Osastomme kuuluu jäsenenä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:hyn, joka on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n jäsen. Osastomme on puolueisiin sitoutumaton.

 Ammattiosaston ensisijaisin tehtävä on toimia jäsentensä työ- ja palkkaehtojen valvojana sekä oikeudellisten etujen edistäjänä. Työehtosopimusten yleissitovuus tulee olla turvattu.

Tärkeimpinä tehtävinämme olemme pitäneet jäsenhankintaa, luottamushenkilöiden tukemista ja auttamista mm. verkostoitumisessa sekä aluetoiminnan kehittäminen. 

Ammattiosastomme tulot perustuivat PAM-liiton maksamiin jäsenmaksupalautteisiin, joiden turvin pystymme järjestämään jäsenillemme toimintaa mm. koulutusta, infotilaisuuksia, perhetapahtumia sekä muuta virkistystoimintaa.  

Ammattiosastomme johtokunnassa toimivat vuonna 2021-2022 seuraavat henkilöt:

Timo Tiikkaja, puheenjohtaja, solidaarisuusvastaava, jäsenvastaava

Helena Aaltonen, vara puheenjohtaja

Marja-Terttu Leiviskä, sihteeri, jäsenvastaava

Varsinaiset jäsenet:

Marjo Räsänen, taloudenhoitaja

Petri Mikkonen, järjestövastaava, sijoitusvastaava

Riikka Rantanen nuorisovastaava, tiedotusvastaava

Annamaria Ahonen, kiinteistöjaostovastaava

Anne Heikkinen, esimiesjaostovastaava 

Varajäsenet:

Titta Turunen

Riina Tapaninen

Raimo Ruohonen

 

Osastomme toimisto sijaitsee Vuorikatu 20 3.krs,70100 Kuopio.

Toimimme SAK:n Itä-Suomen Kuopion aluepalvelukeskuksen tiloissa.

Samassa kerroksessa ovat mm. PAM- Liikealan osasto, JHL Kuopion osasto, AKT Kuopion osasto ja

TSL:n toimisto, joten yhteistyökumppanit ja vertaistuki ovat lähellä.

Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Koko jäsenistöllemme tarkoitetuissa kevät -ja syyskokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Valitettavasti useampi viime vuoden suunniteltu tapahtuma peruuntui koronan vuoksi. Tällä kaudella tavoitteemme on saada järjestetty erilaisia tapahtumia turvallisesti. 

Jäsen tapahtumiin ovat kaikki osaston jäsenet tervetulleita.